INFORMÁCIÓ:  E-mail cím: vimoregyesulet@freemail.hu

Bemutatkozás

A Vírusos Májbetegek Országos Egyesülete, rövid nevén a VIMOR 2003-ban alakult. Ez volt az első országos betegszervezet, mely a hepatitis vírus fertőzöttek érdekvédelmére jött létre.

Az Egyesület működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból, pályázati lehetőségekből fedezi.

 

ALAPVETŐ CÉL

Az alapítók célja – mint neve is jelzi – elsősorban a vírusfertőzés okozta májbetegségben szenvedők, de más, az egészséges életmód iránt érdeklődő állampolgárok informálódásának, felvilágosításának elősegítése és a betegek érdekeinek képviselete. E cél érdekében vállalja, hogy elősegíti a vírusos májbetegségben szenvedők számára egymás megismerését, betegségükkel kapcsolatos kérdéseik megválaszolását, életviteli és diétás sajátosságaik tudatos vállalását, az egészséges emberek társadalmába való beilleszkedésük zökkenőmentes megvalósítását.

További célunk a lakosság és a szakma minél szélesebb körű felvilágosítása, a betegek diszkriminációjának megszüntetése, tévhitek és bizonytalanságok felszámolása.

 

FELADAT

Az egyesület feladatának tekinti, hogy felvilágosítást adjon minden a betegségcsoporttal kapcsolatos egészségügyi, munkajogi, pszichológiai stb. témakörben felmerülő kérdésre meghívott szakértők felkérésével. Tájékoztatást ad a betegségben szenvedők számára a kezelésükben jelentkező változásokról, az egészségügy aktuális tudományos eredményeiről.

Szervezi a kérdéskört tárgyaló kiadványok megjelentetését és terjesztését.

Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. (Éves tagdíj: 2000 Ft)

Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.

 

SZERVEZETI ÉLET

Az egyesületet az alapító tagokból alakult Elnökség irányítja, amelynek munkájához önkéntes vállalással bármely tag csatlakozhat.

 

MUNKATÁRSAK

Elnök: Nagy Antalné
vimoregyesulet@freemail.hu

Alelnök: Dr. Werling Klára egyetemi docens
SOTE II. sz. Belgyógyászati Klinika +36 (1) 266-0926/5520 vagy +36 (20) 944-9435, werling@freemail.hu

 

Titkár

 

A belépési szándékát szíveskedjen írásban jelezni: neve, címe, elérhetőségi módja megjelölésével a VIMOR székhelyére: 1088 Budapest Szentkirályi u.46. és az elnök nevére.

Számlaszámunk: OTP 11708001-20544337.
Adószám: 18180846-1-42

térképes kereső
Jogi ügyekben kapcsolat:
Dr. Kókai Balázs ügyvéd
MOBIL: +36 (30) 392 6757   |   CÍM: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19.   |   EMAIL: kokai.balazs@ktconsulting.hu