INFORMÁCIÓ:  E-mail cím: vimoregyesulet@freemail.hu

MEGHíVÓ 2018.04.07 közgyűlés (taggyűlés)

Meghívó közgyűlésre


 

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

VIMOR VÍRUSOS MÁJBETEGEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE

 

Nyilvántartási szám:Fővárosi Törvényszék:01-02-0010575

Székhely: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 46. II. belklinika

E-mail:  vimoregyesulet@freemail.hu


 

ALULÍROTT MARISNÉ DR. WERLING KLÁRA (születési név: Werling Klára (szül.: Budapest, 1958. év március hónap 06., szem.igsz.: 217855 IA) 1146 Budapest, Hermina utca 2. szám alatti lakos a VIMOR VÍRUSOS MÁJBETEGEK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK AZ ELNÖKSÉGE – figyelemmel arra, hogy az elnőkésg tagjainak a jogviszonya 2017. év június hónap 22. napján lejárt, viszont a 2017. május 27. napján magtartott közgyűlésen hozott határozatok alapján a változások átvezetésére, így a megválasztott új elnokség bejelentése Németh György tragikus hirtelen halála miatt nem került sor – NEVÉBEN ezúton tisztelettel

meghívom

Önt, mint tagot a VIMOR VÍRUSOS MÁJBETEGEK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK a 2018. április 07. napján 11:00 órakor az egyesület székhelyén 1088 Budapest, Szentkirályi utca 46. II. belklinika tartandó évi rendes egyben rendkívüli közgyűlésére. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést ugyanezen a napon 12:00 órakor, azonos napirendi pontokkal megismételjük, amely a megjelent egyesületi tagok számától függetlenül határozatképes.

Ülés napirendje :

  1. Beszámoló az Egyesület 2016 – évi 2017. tevékenységéről / programok;

  2. 2016-évi pénzügyi beszámoló és 2016. évi számviteli beszámoló elfogadása (melynek mellékletei: a kiegészítő melléklet és a közhasznúsági melléklet);

  3. 2017-évi pénzügyi beszámoló és 2017. évi számviteli beszámoló elfogadása (melynek mellékletei: a kiegészítő melléklet és a közhasznúsági melléklet);

  4. 2018. évi költségvetés elfogadása.

  5. Az Egyesület Elnökségének – elnökének - a megválasztása;

  6. A fenti napirendi pontok alapján született közgyűlési határozatok, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a 2017. január 01. napjával bekövetkezett módosítására tekintattel az Alapszabály vonatkozó részeinek a módosítása és a változásokkal egységes szerkezetbe fogllat Alapszabály elfogadása;

  7. Egyebek. Dr Werling Klára. egyetemi docens előadása az autoimmun betegségről

 

Kelt. Budapest, 2018. március 12.

 

VIMOR EGYESÜLET

 

Képv.:

 

Figyelemmel a meghívóban fent rögzítet előzményekre az egyesület Elnöksége

nevében: Marisné Dr. Werling Klára elnök

 

 

 

...........................................................................................................................................

Kérjük az egyszerűbb és költségtakarékos kapcsolattartás érdekében jelezze nekünk a fenti e-mail címen, ha el tudjuk érni e-mailben is és adja meg az e-mail címét.

térképes kereső
Jogi ügyekben kapcsolat:
Dr. Kókai Balázs ügyvéd
MOBIL: +36 (30) 392 6757   |   CÍM: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19.   |   EMAIL: kokai.balazs@ktconsulting.hu